Sắp Ra Mắt

 

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ LINH IỆN CHÍNH HÃNG

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA

VÀ THAY THẾ LINH IỆN CHÍNH HÃNG

Iphone 3G/3GS

Giá tiền

Iphone 4

Giá tiền

Cảm ứng zin

300.000

Camera 4G trước sau

250.000

Camera zin theo máy

200.000

Dây angten wifi 4G

220.000

Dây angten wife

150.000

Dây nguồn đuôi sạc 4G

450.000

Dây loa cảm ứng

220.000

Dây nguồn tai nge 4G

450.000

Dây nguồn,đuôi sạc

250.000

Dây nút home nút home

250.000

Dây nguồn,tai nghe

320.000

Dây nút nguồn 4G

350.000

Dây nút home,nút home

120.000

Loa nói chuyện,mic 4G

350.000

Đuôi sạc

300.000

Màn hình cảm ứng zin 4G

1.200.000

Loa nói chuyện,mic

120.000

Chuông 4G

150.000

Màn hình zin theo máy

600.000

Pin zin 4G

400.000

Nút gạc rung,nút nguồn

100.000

Rung 4G

220.000

Nút volume,bây sim

50.000

Sườn roong 4G

600.000

Pin zin theo máy

300.000

Vỏ zin 4g

350.000

Roong cao su

200.000

Rung

80.000

Vỏ có niềng inox

480.000

Vỏ không có niềng inox

280.000

Iphone 4GS

giá tiền

Ipad

Camera 4GS trước sau

550.000

Cảm ứng zin ipad 1/2

1.450.000

Dây nguồn đuôi sạc 4GS

450.000

Came ra

500.000

Dây nguồn tai nghe 4GS

450.000

Dây nguồn đuôi sạc ipad 2

650.000

Dây nút home,nút home 4GS

300.000

Dây nguồn màn hình ipad 1

500.000

Dây nút nguồn 4GS

350.000

Dây nguồn,tai nghe,ổ sim ipad 2

500.000

Màn hình cảm ứng zin 4GS

1.200.000

Dây nguồn tai nghe ipad 1

450.000

Pin zin 4GS

400.000

Dây nguồn wifi

380.000

Rung 4GS

220.000

Dây nút nguồn volume ipad 2

480.000

Sườn zin 4GS

900.000

Màn hình zin ipad 1

1.700.000

Vỏ zin 4GS

350.000

Màn hình zin ipad 2

2.200.000

Màn hình zin ipad 3

2.550.000

Pin I pad

1.500.000